Bøk300 Bedriftsøkonomi II

Innhold

Ø      Faglig innhold

Ø      Favoritt Linker i Faget

Ø      Kontakt Informasjon

Ø      Prosjekter

Ø      Andre interessante opplysninger om faget

 

Faglig Innhold for høsten 2005

Navn

Bøk300 Bedriftsaøkonomi II (15 studiepoeng)

Forkunnskaper

Bøk100 Bedriftsøkonomisk Analyse I

Sø110 Makroøkonomi

Sø210 Mikroøkonomi

Mat100 Innføring i Matematikk

MK130 Grunnkurs i Statistikk

Tid og sted

 

Forelesninger del 1: Investering og Finansiering: Tirsdager  1215  - 1500 , rom 112.

7,5 studiepoeng

 

Forelesninger del 2: Driftsregnskap:                      Onsdager kl 0915 -1200, rom 112

7,5 studiepoeng

 

Oppstart uke 34, første gang tirsdag 23. august kl 1215

 

Kurset strekker seg ut til og med uke 48.

Tilknytning

Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag

Faglig ansvarlig vitenskapelig ansatt

Per Bjarte Solibakke

Undervisning

3 * 2 timer pr. uke. Forelesninger med krav til løsning av oppgavesett.

Innlevering av obligatoriske oppgavesett.

Eksamensform

            Midttermineksamen uke 41: i perioden 10.10-14.10.2005

Ordinær eksamen - Bokstavkarakter.

Dato: torsdag 14.12.2005 kl 0900 - 1400

Emner som behandles i faget:

Investering og Finansiering:

v      Forutsetninger og fundament innen finans

v      Investering og Konsum Modellen

v      Investeringsanalyser

v      Nåverdi

v      Internrente

v      Økonomisk Levetid og Utskiftning

v      Prisstigning og skatt i inv. analyser

v      Usikkerhet

v      Porteføljeanalyser

v      Kapitalverdimodellen

v      Opsjonskontrakter

v      Renterisiko og Styring av risiko

v      Internasjonal Finansiering

 

Anbefalt programvare

Microsoft- EXCEL (XP og/eller 2003)

Hovedlitteratur (se forøvrig kursbeskrivelse under):

Sidestilte lærebøker Investering og Finansiering:

 

          1)    Lumby, Stephen & Jones:  Corporate Finance, 7 utg. 2003

 

          2)    Boye, Knut                            Finansielle Emner, 13. utg. 2002.

  

 

Se forøvrig oppdatert og detaljert kursbeskrivelse:

 

Investering og Finansiering:            Kursbeskrivelse        Ukeoversikt

 

 

Hjelpelæreroversikt + oppgavegjennomgang +++:  Hjelpesider

 

 

Tilbake til toppen

 

Favoritt Linker

Ø      Simon Benninga Hjemmeside 

Ø      Oppdatert Børsinformasjon USA

Ø      Hjemmeside Per Bjarte Solibakke

 

Tilbake til toppen

 

Kontakt Informasjon

E-mail adresse

per.b.solibakke@himolde.no

Web adresse

Web person :             www.himolde.no/~solibakk

Web kurs:                   www.himolde.no/~bo350

Kontor telefon og postadresse

Telephone:                 +47 71 21 40 00 / +47 71 21 42 38

Postal address:         Postboks 2110 Kvam,

N-6402 Molde, Norway

 

Tilbake til toppen

Nåværende Prosjekter for Per Bjarte Solibakke

Ø      The Electric Power Market

Ø      The Norwegian Interest Rate series

Ø      Non-Synchronous Asset Trading

Ø      Financial Asset Pricing in Discrete and Continuous time

Ø      Styreverv i flere norske selskap (lokale og nasjonale)

 

Tilbake til toppen

Andre Interesante opplysninger rundt faget

Ø      Per Bjarte Solibakke underviser hele semesteret.

Ø      Gjesteforelesninger er ikke avklart

 

Tilbake til toppen

 

 

Last revised: Onsdag, August 15, 2005